Työstä työhön -malli

Työstä työhön –ohjelmalla lievitetään tehtaan sulkemiseen liittyviä henkilöstövaikutuksia. Ohjelmaan sisältyy aktiivista työllistämistä ja uudelleenkoulutusta edistäviä toimenpiteitä yhteistyössä viranomaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Työstä työhön -malli

Työstä työhön

  • UPM:n Työstä työhön -ohjelman tavoitteena on luoda uusi mahdollisuus uuden työpaikan, yrittäjyyden, kouluttautumisen tai muiden ratkaisujen kautta.
  • Uudelleenkoulutuksen osallistumis- ja materiaalikuluja korvataan enintään 5 000 euroa/henkilö.
  • Uusien yritysten perustamiseen starttirahaa enintään 20 000 euroa/yritys.
  • Irtisanottavat voivat käydä työterveyshuollon lähtötarkastuksessa. Kesken olevat hoitosuhteet hoidetaan loppuun. Eläkkeelle jäävä tai irtisanottu voi käyttää työterveyshuollon palveluja yhden vuoden työsuhteen päättymisestä.
  • Muuttokustannukset korvataan ja maksetaan kuukauden palkkaa vastaava asettautumisraha.
  • Jos henkilö löytää uuden työpaikan irtisanomisaikana, hänet päästetään lähtemään ja jäljellä oleva palkka maksetaan irtisanomisajan loppuun.
  • Työstä työhön -ohjelma on lisätuki lakisääteisen muutosturvan ohella. Tuet ovat verotettavaa tuloa.

Viva 3/2011

Teksti: Jouni Flinkkilä
Kuva: Colourbox

Teksti: Viva
Avainsanat: seura-raha, työllistyminen, työttömyys, Viva, Viva-lehti

Kommentit

Oma kommentti