Sijoitusvakuutukset – Varo korkeita kuluja!

Sijoitusvakuutusten vuotuiset kokonaiskulut voivat nousta yli viiden prosentin. Se on järkyttävän paljon.

Säästäminen

Aiomme ryhtyä säästämään taaperoikäisiä lastenlapsiamme varten. Meille suositeltiin säästöhenkivakuutusta, jonka kautta rahat ohjattaisiin sijoituskoriin ja siitä edelleen varsinaisiin sijoituskohteisiin. Saisimme vakuutuksesta veroetuja eikä olisi vaaraa siitä, että lasten vanhemmat käyttävät lapsille tarkoitetut varat omiin menoihinsa. Onko näissä vakuutuksista mitään huonoja puolia?

Nimimerkillä, Säästöjä jälkipolville

Sijoitusvakuutusten, joita kutsutaan myös säästö- tai säästöhenkivakuutuksiksi, merkittävin huono puoli on niiden korkea hinta. Teille tarjotun vakuutuksen kulut nousevat helposti korkeiksi, koska säästönne menevät ensin sijoituskoriin ja siitä edelleen varsinaisiin sijoituskohteisiin. Kuluja kertyy sekä korista että siihen valituista sijoituskohteista – ja lisäksi vakuutuskuoresta.

Näistä sijoituskohteiden kulut jäävät helpoimmin piiloon. Esimerkiksi rahastojen vuotuisista hallinnointipalkkioista todetaan usein vain, että ne on jo vähennetty rahaston arvosta ikään kuin niistä ei sen vuoksi tarvitsisi välittää. Ne kuitenkin syövät säästäjän tuottoa siinä missä muutkin kulut.

Sijoitusvakuutusten vuotuiset kokonaiskulut ovat tyypillisesti 2–4 prosenttia, mutta voivat nousta yli viiden prosentin. Se on järkyttävän paljon. Kuluja voi verrata osakemarkkinoiden pitkän ajan keskimääräiseen vuotuiseen tuottoon, joka on ollut suunnilleen kahdeksan prosenttia. Sen tavoittelu edellyttää, että kestää säästöjen arvon vaihtelua ja että on valmis ottamaan riskin pääoman menettämisestä.

Moni varttunut säästäjä pitää kuitenkin tärkeämpänä säästöjen turvaamista ja ottaa riskiä varovasti – vaikka säästäisikin lastenlapsille, jotka eivät tarvitse rahoja pitkään aikaan.

Tästä ja korkeista kuluista syntyy helposti myrkyllinen yhdistelmä. Otetaan esimerkiksi varovainen säästäjä, joka panee sivuun satasen kuussa 15 vuoden ajan. Siitä kertyy yhteensä 18 000 euroa. Jos hän saa säästöilleen kolmen prosentin vuotuisen tuoton, hän päätyy 19 400 euroon, mikäli säästämisen vuotuiset kulut jäävät kahteen prosenttiin. Jos ne nousevat neljään prosenttiin, pääoma kuihtuu 16 700 euroon.

Totta on, että sijoitusvakuutus tarjoaa veroetuja. Niiden arvo riippuu pitkälti siitä, minkä verran aiotte lastenlapsille lahjoittaa. Vakuutuksen kautta voi kyllä puskea verottoman lahjan rimaa ylöspäin, mutta onko siitä teille hyötyä ja onko hyöty suurempi kuin suurista kuluista koituva haitta?

Vakuutukseen säästetystä pääomasta voi lahjoittaa verovapaasti 12 499 euroa (8 500 vakuutuslahja + tavanomainen verovapaa lahja 3 999 euroa) kerran kolmessa vuodessa. Raja on saajakohtainen, mikä tarkoittaa, että lapsenlapsi voi saada vakuutuslahjan vain yhdeltä lahjoittajalta kerran kolmessa vuodessa. Ilman vakuutusta voitte antaa enimmillään 3 999 euron arvoisen lahjan kerran kolmessa vuodessa. Tämä raja on antajakohtainen eli voitte antaa tämän summan kumpikin.

Sijoitusvakuutukseen kytketään yleensä automaattisesti henkivakuutus. Jos sitä ei ole, perillisenne jäävät nuolemaan näppejään, mikäli kuolette ennen kuin säästöt on ehditty nostaa. Jos vakuutus on, siitä maksetaan edunsaajille korvaus, joka yleensä vastaa 95–105 prosenttia vakuutusyhtiölle maksamistanne suorituksista tai koko säästösummasta (suoritukset + tuotto). Lastenlapsi ei maksa korvauksesta veroa, mikäli se ei ylitä 35 000 euroa. Tässäkin omaisuuden koko ratkaisee hyödyn: perinnöt ovat nykyisin verovapaita 20 000 euroon asti.

Lastenlastenne vanhemmilla ei myöskään ole oikeutta käyttää lapsille lahjoitettua varoja omiin tai perheen yhteisiin menoihin olipa varat lahjoitettu lapsille millä tavalla tahansa. 

Teksti: Helena Ranta-aho
Kuva: Colourbox

Viva 8/2012Helena Ranta-aho

 

 

Kauppatieteiden maisteri, MBA, Helena Ranta-aho on työskennellyt taloustoimittajana
parikymmentä vuotta, viimeksi Viisas Raha -lehden toimituspäällikkönä, sitä ennen Taloussanomissa ja Talouselämässä. Nykyisin hän on vapaa taloustoimittaja.

Minun rahat vai sinun rahat ja pitääkö aikuisia lapsia auttaa? Rouva Raha -palstalla vastataan arjen rahankäyttöä koskeviin kysymyksiin. Lähetä kysymyksesi postitse osoitteeseen Viva-raha, Maistraatinportti 1, 00015 Otavamedia tai sähköpostitse vivaraha@otavamedia.fi.

Teksti: Viva
Avainsanat: Rouva Raha, seura-raha, sijoitukset, säästäminen, Viva, Viva-lehti

Kommentit

Oma kommentti