Perinnönjako: Miten turvata yhteinen omaisuus

Mitä yhdessä puolison kanssa kootulle omaisuudelle tapahtuu toisen kuoleman jälkeen?

Perinnönjako

Mitä yhdessä puolison kanssa kootulle omaisuudelle tapahtuu jomman kumman kuoleman jälkeen? Ymmärrän kyllä, että asunto ja kesämökki jakautuvat jälkeenjäävän puolison ja lasten kesken, mutta entä henkilöauto, vapaaehtoinen eläkevakuutus ja pienemmät pahan päivän varan pankkitalletukset?

Mitä pitäisi etukäteen tehdä, jotta käyttövarat, auto ja eläkevakuutus jäisivät vain puolisolle? Onko viisainta, että auto ja talletukset ovat molempien nimissä ja vakuutuksen edunsaajaksi laitetaan selvästi jäljelle jäävän puolison nimi?

Nimimerkillä: Turvaa kuoleman jälkeenkin

Aloitetaan vapaaehtoisesta eläkevakuutuksesta. Jos siihen on kytketty henkivakuutus – niin kuin todennäköisesti on – ja edunsaajaksi on merkitty puoliso, korvaus maksetaan henkilölle, jonka kanssa vakuutuksenottaja oli kuollessaan naimisissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa. Mikäli ette ole naimisissa, edunsaajaksi pitää merkitä avopuoliso nimeltä mainiten.

Jos olette naimisissa, asunnosta ja kotiirtaimistosta ei ole perheiden lakiasioihin erikoistuneen varatuomari Harri Kontturin mukaan huolta: vaikka ainoastaan kuollut puoliso olisi omistanut yhteisen asunnon ja sen irtaimiston, avioleski saa pitää ne lain nojalla jakamatta. Avoleskellä tätä oikeutta ei ole, minkä vuoksi hän tarvitsee turvakseen turvakseen testamentin.

Pankkitalletukset menevät kuolleen perillisille eli teidän tapauksessanne lapsille, ellei niistä suoriteta osituksessa tasinkoa leskelle. Ositus tarkoittaa avio-oikeuden alaisen omaisuuden tasaamista puolisoiden kesken avioliiton päättyessä joko toisen kuolemaan tai avioeroon. Siinä lasketaan, minkä verran tasinkoa varakkaampi puoliso joutuu maksamaan toiselle, jotta kummankin omaisuuden arvo tulee yhtä suureksi. Vaikka talletukset olisivat kummankin nimissä, leski saa niistä vain puolet. Tämän vuoksi Kontturi suosittelee, että puolisot testamenttaavat rahavaransa toisilleen, mikäli kyse on tavanomaisista talletuksista, vaikka testamentatuista varoista meneekin perintövero. Muuten leski saattaa joutua taloudellisesti tiukoille: talouden tulot yleensä putoavat, mutta yhtiövastikkeet, vakuutukset ja muut juoksevat menot on maksettava entiseen tapaan.

Lesken mahdollisuuden käyttää autoa, kesämökkiä ja muuta irtainta omaisuutta voi turvata hallintaoikeustestamentilla, vaikka ne olisivat vain toisen puolison. Jos haluaa lesken niiden omistajaksi, ne pitää hänelle testamentilla määrätä. Hallintaoikeudesta ei joudu maksamaan perintöveroa, omistusoikeudella saadusta omaisuudesta joutuu.

Teksti: Helena Ranta-aho
Kuva: Colourbox

Viva 4/2012Helena Ranta-aho

 

 

Kauppatieteiden maisteri, MBA, Helena Ranta-aho on työskennellyt taloustoimittajana parikymmentä vuotta, viimeksi Viisas Raha -lehden toimituspäällikkönä, sitä ennen Taloussanomissa ja Talouselämässä. Nykyisin hän on vapaa taloustoimittaja.

Minun rahat vai sinun rahat ja pitääkö aikuisia lapsia auttaa? Rouva Raha -palstalla vastataan arjen rahankäyttöä koskeviin kysymyksiin. Lähetä kysymyksesi postitse osoitteeseen Viva-raha, Maistraatinportti 1, 00015 Otavamedia tai sähköpostitse vivaraha@otavamedia.fi.

Teksti: Viva
Avainsanat: perintö, Rouva Raha, seura-raha, Viva, Viva-lehti

Kommentit

Oma kommentti