Kesän eläkeuutisia

Näin koulujen alkaessa Eläkekoulu kertaa kesän eläkeuutisia ja höystää ne opettajan kommentein. Tirkistämme myös tulevaan syksyyn 2012.

eläkeuutisia

Työeläkeotteella on tänä vuonna ensimmäistä kertaa sekä yksityisen, julkisen työnantajan palveluksessa että yrittäjätoiminnasta kertynyt eläke. Vuodesta 2005 eteenpäin mukana on myös eräiden sosiaalietuuksien, kuten äitiysrahan ja sairauspäivärahan, ja opiskelun perusteella kertynyt eläke.
Vivan lukijoiden kannattaa huomata, että 50 vuotta täyttäneet saavat työeläkeotteellaan arviolaskelmat myös vanhuuseläkkeestä. Tarkista tietosi erityisen huolellisesti nyt, sillä tänä vuonna kokonaiskuvan muodostaminen on entistä helpompaa, koska työeläkeotteella on mukana kaikki tähänastisen työuran aikaiset ansiot. Jos huomaat puutteita tai virheitä, kannattaa virheestä ilmoittaa eläkelaitokselle nopeasti. Laitoksilla on velvollisuus selvittää viimeisen kuuden vuoden ansiotietoja.

Viime vuonna yksinasuvien määrä kasvoi 13 000 asuntokunnalla ja kahden henkilön asuntokuntien määrä kasvoi 9 000 asuntokunnalla. Sen sijaan isompien, vähintään kolmen henkilön asuntokuntien määrä väheni kolmella tuhannella.
Suomi paitsi vanhenee myös sinkkuistuu. Kuumia citysinkkuja eivät olekaan alle 35-vuotiaat. Suurin osa yksinasuvista on 35–64-vuotiaita. Heidän osuutensa kaikista yksinasuvista on 42 prosenttia, ja yli 65-vuotiaita on yksinasuvista runsas kolmannes. Kaipaamme viihdeteollisuudelta parempia samaistumiskohteita. Haloo, missä viipyvät 50–80-vuotiaiden Sinkkuelämät, Frendit ja Täydelliset naiset?

Perusturva riittää harvoilla kohtuulliseen kulutukseen. Parhaiten perusturvaetuudet riittävät yksin asuvalla yli 65-vuotiaalla.
Heikoiten perusturvaetuudet kattavat yksin asuvien alle 45-vuotiaiden sekä lapsiperheiden kohtuullisen kulutuksen. Nykyisen perusturvan tasolla etuuksien varassa elävät kotitaloudet eivät kykene – mahdollisesti joitakin eläkeläisryhmiä lukuun ottamatta – saavuttamaan edes minimikulutuksen tasoa. Kelan raportti kertoo sen, minkä jo tiedämme. Perusturva ei turvaa, vaan tarvitaan toimeentulotukea ja muuta tukea sosiaalitoimistosta. Eivät ihmiset mene leipäjonoon haukkaamaan happea.

Kela selvittää kesän aikana noin 5 700 henkilön oikeuden kansaneläkkeeseen.
Pientä työeläkettä saavat eivät aina osaa hakea kansaneläkettä, vaikka heillä olisi oikeus siihen. Joskus hakemus jää tekemättä, kun työeläkelakien mukainen vanhuuseläke voi alkaa jo 63 vuoden iässä, kun taas kansaneläkkeenä se alkaa 65-vuotiaana.

Työ- ja elinkeinoministeriö ehdottaa useita merkittäviä parannuksia yrittäjän ja tämän perheenjäsenen työttömyysturvaan.
Tähän asti yrittäjän on ollut vaikea päästä työttömyysturvan piiriin, vaikka yrityksen toiminta olisi päättynyt. Jatkossa riittäisi, että yrityksen toiminta on lopetettu, ja yrittäjä on tehnyt siitä ilmoituksen ennakkoperintä-, työnantaja- ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Uudistuksen myötä yrittäjä pääsisi työttömyysturvan piiriin ilman erillistä odotusaikaa ja hän voisi myös aloittaa yritystoiminnan uudelleen entistä helpommin, kun markkinatilanne paranee. Muutos parantaisi olennaisella tavalla freelancereiden ja muiden vastaavien yksinyrittäjien tilannetta. Myös sivutoimisessa ja kausiluonteisessa yrittäjyydessä työttömyysturvan piiriin pääsemisen edellytyksiä kevennettäisiin. Tällä on merkitystä, kun henkilö harkitsee yrittäjäksi siirtymistä, mutta yrittäjätyötä olisi tarjolla vain sivutoimisesti tai kausiluonteisesti. Yrittäjän yrityksessä työskentelevän perheenjäsenen asemaa helpotettaisiin siten, että hänellä olisi oikeus työttömyysetuuteen myös lomautusajalta, mikäli yrityksestä olisi lomautettu myös muita kuin perheenjäseniä. Tällä hetkellä perheen yrityksestä lomautettu perheenjäsen on jäänyt vaille työttömyysturvaa. Jos yrittäjiä halutaan maahamme lisää, on oikein ja kohtuullista, että yrittäjien ja heidän perheenjäsentensä työttömyysturvaa kohennetaan.
 

Neuvo perheesi nuorta!

  • Kesätyössä olevan opiskelijan ei kannata maksaa turhaa veroa.

  • Kunnallis- ja kirkollisveroa sekä sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksua maksat, jos palkan määrä ylittää noin 2200 euroa vuodessa.

  • Valtion tuloveroa joudut maksamaan vasta, jos tulosi ovat vähintään 15 200 euroa vuodessa.

  • Sairausvakuutuksen päivärahamaksun joudut maksamaan, jos palkan määrä ylittää noin 1420 euroa vuodessa.

  • Pelkkää opintorahaa voit saada noin 3180 euroa vuodessa ilman veroa.

 

Julkaistu Vivassa 8/2012.

Teksti: Riitta Lehtimäki
Kuva: Colourbox

Teksti: Viva
Avainsanat: kansaneläke, perusturva, seura-raha, työeläkeote, Viva, Viva-lehti

Kommentit

Kansaneläke, pitäisi olla n. 1000 euroa, joka pitäisi kattaa koko kuukauden elämän kulut, johon voidaan katsoa menevän elämän kulut kuukaudessa.

Oma kommentti